OSB HAKKINDA

  • PDF

SİVAS-MERKEZ 1.ORGANİZE  SANAYİ    BÖLGESİ

Organize Sanayi  Bölgesi  Bakanlar  Kurulunun  15.07.1976  tarih  ve  7/12207  sayılı  kararnamesiyle kurul-
muştur. Kuruluş Protokolü Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 22.12.2000 tarih ve 654 sayılı oluru ile onaylanarak
38 sicil numaralı Tüzel Kişilik Kazanmıştır.  İlimize  6 Km  mesafede  Erzincan  karayolu  üzerinde  435,40 hektarlık
biralan  üzerinde bulunmaktadır.  40 hektarlık  bir  alan  Sivas  belediyesince  Hafif  Endüstri  Sahası olarak   1989
yılında kamulaştırılmıştır.  Buna  ilave  olarak  1994  yılında  52,75 hektarlık  bir  alan kamulaştırılarak  toplam  92,75
hektarlık bir  Organize  Sanayi  Bölgesi  Teşekkül  ettirilmiştir.  Arsa taleplerinden dolayı Organize Sanayi Bölgesi Müt.
Heyeti  bu  bölgeye 98,76 hektarlık  2.kısmı  1997 yılında  kamulaştırılarak ilave etmiş  ,  imar ve  parselasyon
planlarını  tamamlayarak  1997  yılı  sonunda  müteşebbislere  sunmuştur. 5084 sayılı teşvik yasasından dolayı
arsa talepleri devam ettiğinden 2004 yılında 243,89 hektarlık 3. Kısmın yer seçimi yapılarak kamulaştırmaya başlanmıştır.
Böylece toplam 269 sanayi parseli olan 435,40 hektarlık bir OSB Teşekkül ettirillmiştir. Bu parsellerin kamulaştırılarak
altyapısı tamamlanan 259 adet parsel 219 yatırımcıya tahsis edilmiştir. Boş görünen 10 adet parsel henüz kamulaştırıla
madığı ve tescili yapılamadığı için tahsis edilememektedir.

 

Parsel ve firmalara ait ayrıntılı bilgileri indirmek için tıklayınız

BULUNDUGUNUZ SAYFA : OSB HAKKINDA