SİVAS’TA YAPILACAK YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI

Bölgesel Teşvik Uygulamaları: EK-2B’de iller itibarıyla karşılarında numaraları belirtilen sektörler, EK-2A’da ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilirler.

1) Gümrük Vergisi Muafiyeti: Beşyüzbin Türk Lirası olan asgarî sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar, 4.bölgede gümrük vergisinden muaftır. Bu teşvik Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra başlar ve Yatırım Teşvik Belgesinin süresi kadar geçerlidir.

2) Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası: Beşyüzbin Türk Lirası olan asgarî sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar, 4.bölgede katma değer vergisi (KDV) istisnasından yararlanırlar. Bu teşvik Yatırım Teşvik Belgesi alındıktan sonra başlar ve Yatırım Teşvik Belgesinin süresi kadar geçerlidir.

3) Vergi indirimi: Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar, düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında  4. bölgede yatırımın OSB’de olması durumunda % 40 oranında yatrımın OSB dışında olması durumunda % 30 oranında indirimli olarak uygulanır.

4) Sigorta primi işveren hissesi desteği: Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla; istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında 4. bölgede yatırımın OSB’de olması durumunda 7 yıl süreyle, OSB dışında olması durumunda 6 yıl Bakanlık bütçesinden karşılanır.

5) Yatırım yeri tahsisi: 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yaymlanan 18.06.2017 tarih ve 7033 sayılı kanun değişikliği ile 4562 sayılı OSB Kanununa ek 3. madde eklenerek “OSB’lerde bulunan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere kısmen veya tamamen bedelsiz tahsisine dair Yönetmelik” 09.02.2018 tarih ve 30327 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik 05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14.05.2018 tarih ve 11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlandığı 05.06.2018 tarihinden itibaren İlimizde % 40 indirimli olarak arsa tahsis edilmekteydi. Ancak indirim oranı 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.11.2018 tarih ve 300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlandığı 02.11.2018 tarihinden itibaren İlimizde % 60 indirimli olarak arsa tahsisi yapılmaktadır. Şuan da 150.00-TL/M2 geçici arsa bedeli alınmaktadır.

6) Faiz Desteği: Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; 4 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde dört puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

NOT: BÖLGEMİZDE YATIRIM YAPACAK YATIRIMCILAR YUKARIDA ÖZETLENEN 19.06.2012 TARİH VE 28328 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN BAKANLAR KURULU KARARLARINDAN YARARLANIRLAR. BÖLGEMİZİN ALTYAPISI (YOL, SU, KANALİZASYON, YAĞMUR SUYU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ) TAMAMLANMIŞTIR. ADSL VE HABERLEŞME SORUNU BULUNMAMAKTADIR. BÖLGEMİZDEN KULLANILABİLİR FİBER KABLO GEÇMEKTEDİR. BÖLGEMİZE AİT TELEFON SANTRAL BİNASI İLE ELKETRİK TRAFO MERKEZİ YAPILMIŞTIR. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGEMİZDE BULUNMAKTADIR. İTFAİYE ŞUBEMİZ, OSGB, OSB CAMİ VE YENİ HİZMET BİNAMIZ İLE HİZMET VERİLMEKTEDİR.

 

EMRE TORUN

OSB MÜD.